Categories

Brawl Stars – Tôi có thấy một trang web khác cung cấp các sản phẩm trong trò chơi dành cho các trò chơi của Supercell. Tôi mua từ đó được không?

Hãy cẩn thận với bất cứ trang web bên thứ ba nào hứa hẹn đem lại cho quý vị những cải tiến trong các trò chơi của chúng tôi (chẳng hạn như các trang web “ngọc miễn phí”, v.v.). Các trang này có thể thu thập thông tin cá nhân, tiền của quý vị hoặc cả hai, và thường không bao giờ cung cấp các sản phẩm trong trò chơi như đã hứa hẹn. Nếu quý vị muốn mua trong ứng dụng, biện pháp an toàn nhất là chỉ cần mua qua chính trò chơi trên thiết bị di động của quý vị. Việc bán, mua lại hoặc giao dịch tiền ảo trong trò chơi không được cho phép theo Điều khoản Dịch vụ̣ của chúng tôi.