Categories

Brawl Stars – Tôi có thể mua Ngọc bên ngoài trò chơi được không?

Câu trả lời là KHÔNG. Cách duy nhất để mua Ngọc là thông qua Cửa hàng trong trò chơi (được xử lý một cách an toàn bởi iTunes hoặc Google).

Có thể sẽ có nhiều trang web và chợ trực tuyến bên thứ 3 cung cấp tiền tệ trong trò chơi cho các trò chơi của Supercell, tuy nhiên, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHỖ NÀO trong số này an toàn để sử dụng hay được Supercell xác thực. Cách tốt nhất là bỏ qua những gì những nơi này nói hoặc cung cấp, họ KHÔNG liên kết và cũng không được hỗ trợ bởi Supercell. Thông thường, các bên thứ ba này sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản Game Center/Google của mình. Việc này sẽ trao cho họ quyền truy cập vào trò chơi của bạn. Nếu bạn đưa cho họ các thông tin đăng nhập đó, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo bảo mật cho tài khoản của bạn.

Nếu bạn mua ngọc từ bất kỳ nơi nào khác bên ngoài trò chơi, chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ thêm cho bạn, bởi vì tài khoản của bạn đã vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền cấm các tài khoản trò chơi đã mua Ngọc từ bên ngoài trò chơi.