Categories

Brawl Stars – Con của tôi vô tình thực hiện giao dịch mua trong ứng dụng. Tôi có thể được bồi hoàn chi phí không?

Như với hầu hết các sản phẩm phần mềm có thể tải về, chúng tôi không thể hoàn tiền cho những vật phẩm được mua trong trò chơi (mua trong ứng dụng). Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ dành cho các trường hợp thật đặc biệt. Nếu việc thanh toán được thực hiện thông qua thiết bị Apple (iOS):Đối với các thanh toán được thực hiện trên thiết bị iOS, Supercell không thể trực tiếp xử lý việc hoàn tiền. Quý vị vui lòng truy cập hỗ trợ Apple và chọn liên kết “Liên hệ hỗ trợ cửa hàng iTunes” (iTunes Store Support), sau đó là “Mua hàng, lập hóa đơn và hoàn trả” (Purchases, billing and redemption) và chọn tùy chọn phù hợp với quý vị nhất.Nếu việc thanh toán được thực hiện thông qua thiết bị Google (Android):Quý vị vui lòng gửi email đến địa chỉ: parents@supercell.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua hỗ trợ trong trò chơi bằng cách nhấn vào Thiết lập > Trợ giúp & Hỗ trợ, sau đó nhấn vào “Liên hệ với chúng tôi” ở góc phải bên trên màn hình. Trong tin nhắn của mình, quý vị vui lòng nói rõ tên của trò chơi mà quý vị đã thực hiện thanh toán trong đó, đồng thời cũng đính kèm theo hóa đơn thanh toán. Mã giao dịch ở phía dưới dữ kiện phải rõ ràng trong ảnh chụp màn hình (mã giao dịch trông giống như sau: GPA.1234-1234-1234-12345). Hóa đơn giao dịch được Google gửi đến cho quý vị thông qua email sau mỗi giao dịch mua.