Categories

Brawl Stars – Làm sao để xóa tài khoản của mình?

Một trong những mục tiêu khi thiết kế trò chơi của chúng tôi là không để cho người dùng chơi quá mức và bị kiệt sức. Chúng tôi hiểu rằng chuyện đó đôi khi vẫn có thể xảy ra. Nếu bạn muốn tạm dừng, chúng tôi khuyến nghị bạn kết nối với Supercell ID để lưu lại tiến trình trò chơi trước khi tiến hành xóa ứng dụng và nghỉ ngơi một thời gian.Nếu muốn bắt đầu bắt đầu một tài khoản trò chơi mới, bạn có thể dễ dàng làm vậy mà không cần phải xóa đi tài khoản hiện tại. Hãy đảm bảo rằng tài khoản của bản đã kết nối với Supercell ID, sau đó đăng xuất từ menu cài đặt và bắt đầu lại trò chơi bằng cách nhấn "Chơi mà không sử dụng Supercell ID". Sau khi bắt đầu lại trò chơi, chúng tôi khuyến nghị bạn kết nối với Supercell ID để giữ an toàn cho tài khoản của bạn.Nếu bạn vẫn muốn xóa tài khoản trò chơi, vui lòng sử dụng tài khoản trò chơi mà bạn muốn xóa để liên hệ với chúng tôi. Mở ứng dụng, vào mục cài đặt, nhấn vào "Trợ giúp và hỗ trợ", sau đó nhấn vào "Liên hệ với chúng tôi". Sau khi đã xác minh bạn là chủ tài khoản và nhận được sự đồng ý từ bạn, chúng tôi sẽ tiến hành xóa bỏ tài khoản (trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ phải hỏi thêm một vài câu hỏi để xác minh bạn là chủ tài khoản trước khi tiến hành xóa bỏ).Xin lưu ý rằng tài khoản trò chơi của bạn sẽ bị đóng và xóa vĩnh viễn. Việc này cũng bao gồm tất cả tiền tệ và tiến trình trong trò chơi bất kể là chúng đã được thanh toán hay không. Tài khoản trò chơi bị xóa sẽ không thể khôi phục lại nữa.Xin lưu ý thêm rằng sau khi xóa tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ giữ lại các thông tin cá nhân cần thiết của bạn để sử dụng cho các mục đích kinh doanh hợp pháp của Supercell, ví dụ như để tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết mâu thuẫn và thi hành thỏa thuận giữa các bên. Để biết thêm thông tin, hãy xem qua chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: https://supercell.com/en/privacy-policy/Nếu muốn hủy yêu cầu xóa bỏ, bạn phải liên hệ lại với chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi không thể bảo đảm vẫn có thể hủy việc xóa bỏ sau khi đã nhận yêu cầu.Cảm ơn bạn đã đọc!