Categories

Brawl Stars – Hiệu ứng âm thanh của tôi biến mất rồi !

Nếu trò chơi của bạn đã trở nên yên lặng, thì có một vài cách để sửa. 

Bắt đầu bằng cách kiểm tra các cài đặt trong trò chơi. Hiệu ứng âm thanh của bạn đã được thiết lập ở "bật" chưa? Chúng nên được bật.

Nếu các cài đặt của bạn đều đã rõ ràng, nhưng trò chơi vẫn yên lặng, thì hãy khởi động lại bằng cách thoát ra khỏi ứng dụng, và mở lại nó.

Nếu cả hai cách đều không được, hãy thử theo cách sau:

  • Lưu ý: đảm bảo rằng nút chặn tiếng đang ở chế độ
  • Thử cắm tai nghe vào và rút
  • Mở một ứng dụng, và kiểm tra xem liệu âm thanh có hoạt động ở bên đó không. Nếu không, thì rất có thể vấn đề nằm ở thiết bị chứ không phải ở bản thân ứng dụng

Nếu tất cả những điều trên đều không được, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ cho chúng tôi.