Categories

Brawl Stars – Thiết bị này không tương thích với phiên bản này!

Chúng tôi đã biết về vấn đề có thông báo lỗi “Thiết bị không tương thích” hiện ra trong Cửa hàng Google Play khi tải bản cập nhật mới, mặc dù trò chơi hỗ trợ thiết bị của bạn. Google đang kiểm tra vấn đề này.Để xử lý tạm thời, Google đề nghị bạn xóa hết dữ liệu của Cửa hàng Google Play khỏi thiết bị rồi sau đó cài đặt lại trò chơi. Để làm được điều đó:

  • Vào mục Thiết lập
  • Chọn Trình quản lý Ứng dụng > Tất cả
  • Chọn Cửa hàng Google Play
  • Xóa dữ liệu
  • Bạn cũng có thể cài đặt lại toàn bộ Ứng dụng Cửa hàng Google Play. Để làm được điều đó:

  • Vào mục Thiết lập
  • Chọn Ứng dụng & Thông báo
  • Chọn Google Play Store, “Xem tất cả ứng dụng” hoặc “Thông tin ứng dụng”
  • Nhấn vào 3 đường kẻ ngang ở trên cùng màn hình > Gỡ cập nhật
  • Sau khi hoàn thành, hãy thử cài đặt lại trò chơi.  Vì Android là hệ điều hành trên nhiều thiết bị khác nhau nên quy trình này có thể có chút khác biệt tùy vào từng thiết bị. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất (hoặc trung tâm trợ giúp tại địa phương) để được hướng dẫn thêm nếu cần.