Categories

Brawl Stars – “Chơi Công bằng và An toàn” là gì?

“Chơi Công bằng và An toàn” là nỗ lực của chúng tôi để cung cấp một môi trường an toàn và công bằng cho tất cả các trò chơi của Supercell.  Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi không khoan thứ cho các hành vi gian lận hoặc xúc phạm. Tài khoản nào bị phát hiện vi phạm Chính sách Chơi Công bằng và An toàn của chúng tôi thì sẽ chịu các hình phạt như: thu hồi tiền tệ trong game, đình chỉ tài khoản game tạm thời và đóng tài khoản game vĩnh viễn.Bằng cảnh báo này, chúng tôi muốn cho tất cả người chơi một cơ hội để thưởng thức trò chơi một cách công bằng.QUAN TRỌNG:

  • Đây là một động thái lâu dài được thiết kế để bảo vệ mọi trò chơi của Supercell
  • Chúng tôi cực kỳ nghiêm túc về vấn đề này. Tất cả mọi hình phạt cấm sẽ được áp dụng sau khi được điều tra kỹ càng
  • Chúng tôi sẽ không tranh luận về hành động kỷ luật hoặc quá trình kháng nghị cho các hình phạt cấm và đình chỉ

Hãy giúp chúng tôi tạo ra một môi trường chơi game tuyệt vời, đồng thời hãy ghi nhớ những quy định về Chơi Công bằng và An toàn khi chơi để bảo vệ tài khoản và thiết bị của bạn.