Categories

Brawl Stars – Quy tắc #2: Đừng gian lận!

Chúng tôi coi việc dùng “bot” và “mod” là gian lận, và rất mong người chơi xóa bỏ bất kỳ chương trình nào như vậy ra khỏi thiết bị.Phần mềm của bên thứ ba bao gồm những ứng dụng trái phép có khả năng khống chế cách chơi. Bằng cách thay đổi các chức năng trong trò chơi, phần mềm của bên thứ ba nhắm đến việc cung cấp lợi thế bất công và đồng thời cũng gây rủi ro cho tài khoản của bạn.Phần mềm của bên thứ ba bao gồm:

  • Hack, “mod” hoặc các chương trình làm thay đổi chức năng game một cách không công bằng
  • “Bot”, các dịch vụ hoặc tập lệnh giúp tự động hóa quá trình chơi game
  • Bất kỳ chương trình nào khác được dùng với mục đích điều chỉnh hoặc cung cấp tiến độ không do công sức bỏ ra

Hậu quả của hành vi sai trái: Việc cố tạo ra lợi thế không công bằng bằng cách sử dụng phần mềm bị cấm của bên thứ ba sẽ dẫn đến hình phạt cấm vĩnh viễn đối với bất kỳ tài khoản nào vi phạm.