Categories

Brawl Stars – Quy tắc #4: Tài khoản mua là tài khoản nợ

Việc bán tài khoản gồm có quảng cáo các tài khoản game ở cấp độ cao và bẫy những người chơi muốn thăng hạng nhanh bằng những hứa hẹn nhăng cuội và phi thực tế.Việc mua, bán, chia sẻ hoặc cho tài khoản game cho người chơi khác là vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi và không bao giờ được Supercell ủng hộ.Những rủi ro xung quanh việc bán tài khoản là:

  • Người bán có thể lấy tiền của bạn và không bao giờ cung cấp tài khoản cho bạn
  • Bạn không thể đảm bảo rằng người bán sẽ không tiếp tục sử dụng tài khoản đó
  • Họ có thể bán cùng một tài khoản cho nhiều người
  • Không xác định được tình trạng của tài khoản; nó có thể đã bị cấm vĩnh viễn
  • Tài khoản sẽ không bao giờ được an toàn; Supercell không thể cung cấp hỗ trợ cho các tài khoản đã được dàn xếp mua bán
  • Nếu bạn quyết định bỏ tiền để mua tài khoản đó thì nó vẫn có nguy cơ bị đóng vĩnh viễn vì vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi

Hãy giúp ngăn chặn hành vi xấu xa này bằng cách từ chối bán tài khoản của bạn và báo cáo những ai đang vi phạm!Hậu quả của hành vi sai trái: Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ tài khoản nào đã được chuyển từ người chơi này sang người chơi khác. Chúng tôi có quyền cấm vĩnh viễn tài khoản đã được chuyển nhượng giữa những người chơi.