Categories

Brawl Stars – Quy tắc #5: Lừa lấy tài khoản của người chơi khác là KHÔNG tốt!

Khi có bất cứ hành vi nào nhằm ‘lừa lấy’ tài khoản hoặc hội của người chơi khác xảy ra, thì chúng tôi sẽ có hình phạt kỷ luật đối với (các) tài khoản của kẻ lừa đảo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.