Categories

Brawl Stars – Tôi có thể sử dụng cùng một Supercell ID cho tất cả các trò chơi Supercell không?

Bạn có thể.Sau khi tạo Supercell ID cho một trò chơi Supercell, bạn chỉ cần đăng nhập vào trò chơi Supercell khác để bắt đầu lưu lại tiến trình của trò chơi vào Supercell ID của bạn. Bạn có thể lưu tiến trình của tất cả các trò chơi Supercell vào cùng một Supercell ID.Lưu ý rằng bạn chỉ có thể liên kết một tài khoản trò chơi của mỗi trò chơi với một Supercell ID mà thôi. Để lưu nhiều tài khoản của một trò chơi với Supercell ID, bạn cần phải tạo nhiều Supercell ID.Dưới đây là video giải thích về cách hoạt động của Supercell ID trong tất cả các trò chơi của Supercell.