Categories

Brawl Stars – Làm thế nào để lưu Supercell ID sang một thiết bị mới?

Nếu bạn đã có một vài Supercell ID được kết nối với các tài khoản trò chơi của mình, thì việc lưu lại chúng trên thiết bị mới cũng rất dễ dàng:

  • Mở Cài đặt
  • Nhấn vào “Đã ngắt kết nối”, sau đó nhấn “Đăng nhập” để đăng nhập vào bằng Supercell ID đầu tiên mà bạn hiện có.
  • Sau đó, vào mục cài đặt lần nữa, và nhấn vào “Đã kết nối”. Lần này thì chọn “Đăng xuất”.
  • Bây giờ, trong màn hình tiêu đề của trò chơi, hãy chọn “Đăng nhập bằng Supercell ID”. Chọn “Đăng nhập với một ID khác”. Sau đó nhập vào Supercell ID tiếp theo của bạn.

Lặp lại các bước này cho đến khi tất cả các Supercell ID của bạn được lưu vào bộ nhớ của thiết bị.Xin lưu ý: chỉ có mã xác minh mới nhất mà bạn nhận được mới có tác dụng mà thôi.Hãy nhớ rằng trên thiết bị Android, việc gỡ bỏ ứng dụng sẽ xóa tất cả những Supercell ID đã được lưu. Đối với iOS, chỉ khi thiết bị được đặt lại thì những thông tin đăng nhập được lưu mới bị xóa. Nếu xảy ra trường hợp này, bạn chỉ cần thực hiện lại các bước trên.