Categories

Brawl Stars – Chuyển tài khoản trò chơi đến Supercell ID

Mỗi tài khoản trò chơi yêu cầu cần có một Supercell ID duy nhất. Vì vậy, để chuyển tất cả tài khoản trò chơi của bạn đến Supercell ID, bạn cần phải có một số địa chỉ email hợp lệ.Để kết nối tài khoản đầu tiên của bạn với Supercell ID:

  • Cấu hình thiết bị của bạn kết nối với tài khoản Google hoặc Game Center chính xác.
  • Mở trò chơi. Tài khoản trò chơi có liên kết với tài khoản Google hoặc Game Center của bạn sẽ được tải.
  • Mở mục Cài đặt và nhấn vào “Đã ngắt kết nối”. Sau đó, hãy chọn “Đăng ký mới”. Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.Xin lưu ý: chỉ có mã xác minh mới nhất mà bạn nhận được mới có tác dụng mà thôi.
  • Sau khi tạo xong Supercell ID đầu tiên:

  • Điều chỉnh để thiết bị của bạn kết nối với tài khoản Google hoặc Game Center chính xác cho tài khoản trò chơi thứ hai.
  • Mở trò chơi. Tài khoản trò chơi mà bạn vừa kết nối với Supercell ID sẽ được tải. Vào mục cài đặt, nhấn vào “Đã kết nối” và sau đó nhấn “Đăng xuất”.
  • Trò chơi sẽ khởi động lại và bây giờ bạn sẽ thấy một menu trên màn hình đang tải. Nhấn vào “Chơi mà không sử dụng Supercell ID”. Tài khoản trò chơi có kết nối với Google/Game Center của bạn sẽ được tải.
  • Tạo Supercell ID cho tài khoản của bạn.
  • Lặp lại các bước này cho tất cả các tài khoản của bạn và hãy chắc rằng bạn đã đánh dấu vào ô “Ghi nhớ tôi trên thiết bị này” nhé! Còn một điều đáng lưu ý nữa là: bất cứ khi nào bạn được yêu cầu nhập mã xác minh thì chỉ có mã mới nhất mà bạn nhận được mới có tác dụng.