Categories

Brawl Stars – Làm thế nào để chọn không nhận tin nhắn tiếp thị?

Để ngừng việc nhận thông tin tiếp thị từ Supercell, hãy mở trò chơi và vào mục Thiết lập. Nhấn vào “đã kết nối” phía dưới tiêu đề Supercell ID.Sau đó, bỏ chọn ô cung cấp thông tin của Supercell. Hãy chắc rằng đây đúng là địa chỉ email mà bạn muốn điều chỉnh!