Categories

Brawl Stars – Người chơi Ưu tú

Cũng giống như tất cả các trò chơi yêu cầu tính đồng đội hay ho, tinh thần cạnh tranh lành mạnh luôn tồn tại giữa các người chơi và việc trở thành người chơi tốt nhất thường là theo ý kiến chủ quan. Thật may cho bạn là Brawl Stars là trò chơi không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến và tính chủ quan của con người. 

Chúng tôi đã tạo nên danh hiệu Người chơi Ưu tú theo kết quả gộp thắng/thua, nhiệm vụ của chế độ chơi, số mạng tiêu diệt, sát thương gây ra, sát thương phải nhận và lượng máu hồi phục. Trở thành Người chơi Ưu tú cũng sẽ đem lại một số điểm kinh nghiệm làm phần thưởng.