Categories

Brawl Stars – Ẩn nấp

Kẻ địch sẽ không thể tấn công nếu chúng không thấy được bạn. Hãy sử dụng bụi cây và bụi cỏ cao làm nơi ẩn nấp để nấp/chạy thoát hoặc phản công đòn tấn công của kẻ địch! Lợi thế của việc ẩn nấp làm cho kẻ địch không thấy được chính là yếu tố bất ngờ bạn tạo ra.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận, nếu chúng thấy bạn chạy vào chỗ ẩn nấp, có thể chúng sẽ chạy vào theo bạn. Do đó, hãy cẩn trọng với nơi bạn đang chạy vào – có thể có nguy hiểm đang ẩn giấu. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nhiều Chiến binh Brawl có khả năng phá hủy chỗ ẩn nấp bằng các đòn tấn công Tuyệt chiêu.