Categories

Brawl Stars – Môi trường có thể phá hủy

Có thể bạn đã nhận thấy rằng trò chơi có môi trường có thể phá hủy, nghĩa là, bạn có thể cho nổ tung nhiều phần của bản đồ! Nhận biết được Chiến binh Brawl nào có khả năng làm việc này cũng như cách thức thực hiện chính là thứ đáng để khám phá. Không phải Chiến binh Brawl nào cũng có khả năng làm được nhưng việc phá hủy bức tường mà kẻ địch đang nấp phía sau thực sự là một cảm giác rất "đã tay".