Categories

Brawl Stars – Các sự kiện

Với sáu ô Sự kiện, chúng tôi muốn duy trì sự đa dạng cho các chế độ chơi trong Brawl Stars.

  • Ô thứ nhất là vị trí chỉ dành cho chế độ Vơ vét Ngọc

  • Ô thứ hai sẽ là Sinh tồn và Sinh tồn Đôi

  • Ô thứ ba sẽ là vị trí chỉ dành cho chế độ Bóng Brawl

  • Ô thứ tư sẽ luân phiên xuất hiện các chế độ chơi Sự kiện Vé Đặc biệt, bao gồm: Đại chiến Rô bốt, Trò chơi Lớn và Cuộc chiến với Trùm
  • Ô thứ năm sẽ luân phiên xuất hiện các chế độ Săn Sao, Cướp đoạt và Vây Hãm
  • Ô thứ sáu sẽ là vị trí dành cho chế độ Ngôi sao Cô đơn và Hạ gục

Hãy để ý bộ đếm giờ phía trên mỗi nút Sự kiện để biết khi nào bản đồ hoặc chế độ chơi tiếp theo sẽ xuất hiện nhé!