Categories

Brawl Stars – Tôi không thể gia nhập Nhóm nào nữa!

Sau khi rời khỏi một Nhóm, có thể hệ thống sẽ mất một khoảng thời gian để nhận ra bạn đã rời đi. Điều này có thể gây ra thời gian chậm trễ trước khi bạn có thể tham gia Nhóm khác. Đồng thời, vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ không thể gia nhập Nhóm trong vòng 24 giờ nếu bạn đã bị đuổi khỏi đó trước đây. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải được mời lại hoặc yêu cầu gia nhập Nhóm lại sau khi thời hạn 24 giờ đã qua thì mới có thể gia nhập lại. 

Nếu bạn muốn gia nhập vào Nhóm “chỉ dành cho người được mời”, vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể gửi yêu cầu xin gia nhập cho một Nhóm tại một thời điểm mà thôi. Bạn sẽ không thể gửi yêu cầu khác nếu bạn vẫn ở trong Nhóm, hoặc nếu yêu cầu trước đó của bạn vẫn xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện của Nhóm mà bạn gửi tới, cho dù yêu cầu này đã bị từ chối. Bạn có thể gia nhập một Nhóm ngay lập tức nếu bạn nhận được lời mời trực tiếp từ Thủ lĩnh/Huynh trưởng của Nhóm.

Hãy chờ thêm một chút nữa – bạn sẽ được tham gia vào một Nhóm khác ngay thôi.