Categories

Brawl Stars – Chiến binh Brawl là gì?

Chiến binh Brawl là các tướng hoặc anh hùng trong trò chơi này. Mỗi nhân vật đều có bộ kỹ năng và sự thông thạo khác nhau sẽ ảnh hưởng đến đồng đội và đối thủ của bạn. Mọi người chơi đều sẽ bắt đầu với Shelly Súng ngắn – cô là nhân vật khá đồng đều các mặt và tuyệt vời để sử dụng trong mọi tình huống!

Tất cả Chiến binh Brawl đều có chỉ số riêng và có thể tăng theo số cúp họ giành được từ chiến đấu. Người chơi được thưởng Chìa khóa mỗi lần Chiến binh Brawl tăng hạng.