Categories

Brawl Stars – Trò chơi có Chiến binh Brawl ẩn nào và có Chiến binh Brawl nào đã được lên kế hoạch bổ sung thêm không?

Câu trả lời ngắn gọn là ‘có’ và ‘không’.

Trong Brawl Stars không có nhân vật ẩn nào và chúng tôi không có kế hoạch xây dựng bất kỳ nội dung ẩn bất ngờ nào vào giai đoạn này, tuy nhiên, ý tưởng đó không phải bị loại bỏ hoàn toàn. Người chơi nào cũng có thể xem được đội hình hiện tại của Brawl Stars và trong tương lai gần.

Tin tốt là chúng tôi luôn nghĩ ra các Chiến binh Brawl mới để bổ sung vào cho Brawl Stars. Chúng tôi cũng có kế hoạch tăng thêm số lượng Chiến binh Brawl và chúng tôi dự định sẽ làm việc này thường xuyên khi có thể. Số lượng và thời điểm sẽ phụ thuộc vào thời gian, giống như câu thành ngữ: "những điều tốt lành sẽ đến với những ai kiên nhẫn chờ đợi!"