Categories

Brawl Stars – Có nhiều loại Chiến binh Brawl khác nhau không?

Nếu bạn vẫn chưa để ý thấy thì không phải Chiến binh Brawl nào cũng được xem là giống nhau. Có 6 loại Chiến binh Brawl trong trò chơi – Thường, Hiếm, Siêu Hiếm, Quý hiếm, Thần thoại và Huyền thoại. Mở khóa được toàn bộ Chiến binh Brawl là công việc đòi hỏi một chút kiên nhẫn và may mắn, vì đây là chủ đích của chúng tôi khi thiết kế và cũng là cách làm cho tiến trình được công bằng với mọi người. Các Chiến binh Brawl mới sẽ có thể sử dụng từ Ưu đãi Hàng ngày trong Cửa hàng, do đó, đừng quên xem những gì được ưu đãi để không bỏ lỡ!

Ngay cả khi bạn chưa mở khóa được Chiến binh Brawl bạn thực sự muốn, đừng thất vọng, vì đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi!