Categories

Brawl Stars – Xu được dùng để làm gì và làm sao để tôi có chúng?

Xu được sử dụng trong trò chơi để nâng cấp Chiến binh Brawl hoặc mua điểm sức mạnh để Chiến binh Brawl bằng ưu đãi hàng ngày mà bạn có thể tìm được trong Cửa hàng trong trò chơi. Phần thưởng nhận được từ Hộp Brawl là phần thưởng ngẫu nhiên và có thể bao gồm Xu, Bộ Nhân đôi Chìa khóa, Chiến binh Brawl, Điểm Sức mạnh, Ngọc và Vé.

Cách duy nhất để có được xu là thông qua Hộp Brawl hoặc mua Xu thông qua cửa hàng trong trò chơi bằng cách sử dụng ngọc.

Cho nên, bạn có thể tiết kiệm đủ xu để nâng cấp Chiến binh Brawl ưa thích của bạn chỉ bằng cách chiến đấu thường xuyên!