Categories

Brawl Stars – Ngọc được dùng để làm gì và làm sao để tôi có chúng?

Ngọc là loại tài nguyên có giá trị nhất trong game. Bạn có thể sử dụng chúng để mua trang phục mới cho Chiến binh Brawl, nhiều Hộp, Bộ Nhân đôi Chìa khóa và Ưu đãi đặc biệt khác nhau từ Cửa hàng.

Trang phục chỉ có thể được mua bằng Ngọc và cũng là cách duy nhất để giúp Chiến binh Brawl của bạn trở nên nổi bật trong trận đấu.

Ngọc được mua bằng tiền thật từ Cửa hàng hoặc bạn có thể tìm chúng trong Hộp Brawl.