Categories

Brawl Stars – Xu là gì?

Xu được sử dụng để nâng cấp Chiến binh Brawl sau khi đã thu thập đủ Điểm Sức mạnh yêu cầu để tăng cấp. Bạn cũng có thể sử dụng để mua vật phẩm được cung cấp trong "Ưu đãi Hàng ngày" trong Cửa hàng. Xu có trong Hộp Brawl và có thể mua trong Cửa hàng bằng Ngọc.