Categories

Brawl Stars – Vì sao Brawl Stars không có diễn đàn riêng của mình?

Chúng tôi cảm thấy Reddit là nền tảng tốt nhất để người chơi chia sẻ ý kiến phản hồi, chiến thuật và các ý tưởng hay ho với các Chiến binh Brawl khác. Đội ngũ Cộng đồng của chúng tôi sẽ tập trung vào việc giữ cho r/BrawlStars hoạt động và chia sẻ thông tin cũng như thông báo chính thức thông qua subreddit này!