Categories

Brawl Stars – Giới hạn độ tuổi và các chính sách chung đối với các trò chơi của Supercell là gì?

Tất cả các trò chơi của chúng tôi đều được thiết kế dành cho, và được cung cấp cho những người ít nhất 13 tuổi. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên các trang Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Quyền riêng Tư của chúng tôi. Vui lòng lưu ý: Bạn có thể tìm thấy các đề xuất độ tuổi được công bố trên cả Google Play và App Store của Apple trên iTunes. Tuy nhiên, các phân loại độ tuổi và độ trưởng thành này chỉ đề cập đến nội dung trong các trò chơi của chúng tôi (tương tự như đánh giá phim G, PG hoặc PG-13 tại Mỹ, nhưng liên quan đến việc chơi trò chơi, hoạt hình…). Để biết thêm cách xác định các danh mục này, hãy truy cập các trang web hỗ trợ dành cho Apple và Google.