Categories

Brawl Stars – Tôi là một phụ huynh, làm sao tôi có thể liên hệ với các bạn?

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, đừng ngại viết thư cho chúng tôi.

Email cho chúng tôi tại parents@supercell.com. Hãy nhớ nêu bất cứ chi tiết cụ thể nào có thể có ích, chẳng hạn như những gì đã xảy ra và thời điểm xảy ra, biên nhận ID giao dịch khả thi, ảnh chụp màn hình liên quan, v.v…

Nếu quý vị quen thuộc với các trò chơi của chúng tôi, hãy tìm hiểu trang Hỗ trợ nếu có thắc mắc về trò chơi hay thiết bị của quý vị, hoặc trang Diễn đàn của chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin về cộng đồng người chơi của chúng tôi.