Categories

Golf Clash Guide – Tại sao tôi nhận được cảnh báo về tài khoản của mình?

"Một tài khoản Golf Clash sẽ bị cảnh báo nếu hệ thống chơi công bằng phát hiện hành động nào trên thiết bị của bạn vi phạm chính sách Chơi Công bằng và An toàn hoặc Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.Việc này bao gồm, nhưng không giới hạn: – Sử dụng phần mềm của bên thứ ba không hợp lệ để giành ưu thế bất công. Việc này bao gồm các bản mods/hack/bots can thiệp và chỉnh sửa trò chơi. – Bất kỳ hành vi chia sẻ, trao đổi tặng hoặc bán tài khoản. Tài khoản Golf Clash chỉ có thể được truy cập bởi người tạo tài khoản. – Lạm dụng hoàn tiền và thanh toán, bao gồm việc mua vật phẩm từ nhà cung cấp thứ ba.Vui lòng chú ý rằng hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ có thể làm bạn bị cấm chơi vĩnh viễn.Nếu bạn có thắc mắc về cảnh báo bạn đã nhận, hãy liên hệ trực tiếp với nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi."

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE