Categories

Tag: tencent PUBGM

PUBGM – 如何重置/更改郵箱登錄密碼

如果您需要重置/更改邮箱登录密码,请按照以下步骤进行操作:1.    选择手机号码/电子邮件登录2.    输入您的邮箱地址,并输入错误密码三次3.    输入错误密码后,选择“忘记密码?”选项,即可通过获取邮箱验证码,进行密码重置希望以上信息能对您有所帮助! 温馨提醒:关于公共政策的问题,请发送电子邮件至policy@proximabeta.com _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Play free

PUBGM – 我的賬號被盜瞭怎麼辦?

如果您因社交账号被盗,而导致无法登录游戏账号,最简单快捷的办法就是与被盗社交账号(Facebook, Twitter, Google Play等)的客服支持团队联系,找回您被盗的社交账号。在您找回您的社交账号,并重置密码后,请记得将您的游戏账号从所有设备中退出,以确保他人无法再次登录您的游戏账号。请按照以下步骤进行操作:设置

PUBGM – 如何重置/更改電郵登入密碼

如果您需要重置/更改電郵登入密碼,請按照以下步驟進行操作:1. 選擇手機號碼/電郵登入2. 輸入您的電郵地址,並輸入錯誤密碼三次3. 輸入錯誤密碼後,選擇“忘記密碼?”選項,即可通過獲取郵箱驗證碼,進行密碼重置希望以上信息能對您有所幫助!

PUBGM – 我的帳號被盜瞭怎麼辦?

如果您因社交帳號被盜,而導致無法登入遊戲帳號,最簡單快捷的辦法就是與被盜社交帳號(Facebook, Twitter, Google Play等)的客服支援聯繫,找回您被盜的社交帳號。在您找回您的社交帳號,並重置密碼後,請記得將您的遊戲帳號從所有設備中登出,以確保他人無法再次登入您的遊戲帳號。請按照以下步驟進行操作:設定>

PUBGM – วิธีการแก้ไขอาการไอดีโดนแฮ็ก?

หากผู้เล่นไม่สามารถล็อคอินเข้าเกมผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียจากการโดนแฮ็กวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เช่นFacebook, Twitter, Google