Categories

Tag: The Walking Dead: No Man’s Land

Birlik Savaşları Savunmaları – The Walking Dead: No Man’s Land

Birlik Savaşlarındaki savunmalarının olabildiğince güçlü olmasını sağlamak için hayatta kalanlar ve ekipmanlarından oluşan üç adede kadar farklı Savunma takımı kurabilirsin. Takımlarını kaydettikten sonra, oyun Birlik Savaşlarında kullanılacak takımların bir ekran görüntüsünü alır. Takımlarında kullanılan özellik yeniden döndürmeleri ve yükseltmeler gibi her türlü hayatta kalan/ekipman değişikliği

Birlik Görevleri – The Walking Dead: No Man’s Land

Bir birlikte, farklı izinleri olan birden fazla farklı görev vardır: Lider, Lider yardımcısı, Kıdemli ve Üye.Birlik görevi izinleri:Birlik Liderinin 14 günden uzun bir süre boyunca aktif olmaması durumunda, otomatik olarak Üye rütbesine düşürülür. Bu durumda, birlikteki en yüksek rütbe ve en yüksek Mücadele Yıldızı sayısına

Роли гильдии – The Walking Dead: No Man’s Land

В гильдии доступно несколько различных ролей с разными разрешениями: лидер, помощник лидера, старейшина и участник.Разрешения для ролей гильдии:Если лидер гильдии неактивен более 14 дней, он автоматически будет понижен до звания участника. Следующий игрок с наивысшим рангом и с наибольшим количеством звезд за испытания в гильдии будет

Защитники в войнах гильдий – The Walking Dead: No Man’s Land

Чтобы защита в войнах гильдий была как можно крепче, задай три разные команды выживших, которые будут выступать в роли защитников, а также оснащение для них. После того как команды будут сохранены, они зафиксируются для участия в войнах гильдий. Любые изменения в рядах команды или в

Gildenrollen – The Walking Dead: No Man’s Land

Innerhalb einer Gilde gibt es mehrere unterschiedliche Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen: Anführer, Vizeanführer, Ältester und Mitglied.Berechtigungen nach Gildenrolle:Wenn der Gildenanführer länger als 14 Tage inaktiv ist, wird er automatisch zu einem Mitglied degradiert. Das Gildenmitglied mit dem nächsthöheren Rang und mit der höchsten Anzahl an

Birlik Savaşları eşleştirmesi nasıl çalışıyor? – The Walking Dead: No Man’s Land

Birlik Savaşları Eşleştirmesi, iki faktörü hesaba katar: Birliğinin Kademesi ve çarpışmada birliğinden kaç katılımcının yer aldığı.Ayrıntıları şu şekilde:1. Eşleştirme sistemi, sizinkine yakın bir ZP’ye ve sizinle aynı sayıda katılımcıya sahip bir rakip bulmaya öncelik verir.2. Sizin kademenizde ve sizinle aynı sayıda katılımcısı olan bir birlik

Как работает подбор противников в войнах гильдий? – The Walking Dead: No Man’s Land

При подборе противников в войнах гильдий учитываются два фактора: этап твоей гильдии и количество принимающих участие в битве участников из твоей гильдии.Разбивка следующая:1. При подборе противников приоритет будет отдаваться соперникам с примерно равным количеством ОП и числом участников.2. Если среди гильдий твоего этапа не будет