Categories

Empires & Allies – Bir General bildirimleri almasına rağmen giriş yapmazsa ne olur?

14 gün boyunca oyuna giriş yapmayan bir General, “Etkin Olmayan” bir General olarak sayılır.Etkin Olmayan Generalin rütbesi,  etkin olmayışının  15. gününde düşürülecek ve aynı İttifaktaki en yüksek Madalya Sayısına sahip olan Tuğgeneral, İttifakın Yeni Generali olarak terfi alacak.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE