Categories

Empires & Allies – Wat zijn de nieuwe vaardigheden van de Krok MK2?

De holografische drone oftewel ‘Holokrok’, ontgrendeld op level 5, is een hologramafleiding die wordt ingezet wanneer de Krok MK2 8% of meer van zijn gezondheid aan schade lijdt in korte tijd. (De geleden schade wordt aangegeven op de HUD door de meter naast de Super-knop). De Holokrok-afleiding wordt automatisch afgevuurd via de granaatwerper van de Krok MK2. Waar deze terechtkomt, wordt een 3D-hologram van de Krok MK2 geprojecteerd, compleet met een hitte- en signalenpatroon om menselijke en gemechaniseerde vijandelijke eenheden te verleiden erop te schieten. De Holokrok blijft 5 seconden actief en zorgt voor een cruciale afleiding van vuur voor de Krok MK2 en geallieerde troepen. De Krok MK2 heeft 2 afleidingen beschikbaar in elk gevecht. Na afvuren is de tweede afleiding pas na een afkoeltijd van 30 seconden beschikbaar.Op niveau 8 van de Krok MK2 wordt de Holokrok-afleiding verbeterd met wapens die op vijandelijke troepen en bouwwerken kunnen schieten!OPMERKING: de afleidingen van de Krok MK2 worden niet afgevuurd, tenzij de schadedrempelmeter vol is (naast de Super-meter).Als de meter niet vol is, neemt de geaccumuleerde ‘lading’ af als er gedurende 20 seconden geen verdere schade wordt geleden.Nadat een afleiding is afgevuurd, telt de afkoeltimer op de schadedrempelmeter 30 seconden af om aan te geven wanneer de volgende afleiding beschikbaar is. Het getal op de teller geeft het aantal beschikbare afleidingen aan.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE