Categories

Empires & Allies – Zijn er boosts voor de MK2-omega-eenheden?

Ja, de boosts die er zijn voor de MK1-omega-eenheden kunnen ook worden toegepast op de Krok MK2. Er zijn 3 aanvals- en 1 verdedigingsboost(s) die kunnen worden toegepast.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE