Categories

Empires & Allies – Wat is de robotfabriek?

Je hebt de robotfabriek is nodig voor de inzet van een omega-eenheid op je basis. Je kunt de ingezette omega-eenheid repareren/reactiveren en een boost geven vanuit de robotfabriek. Er kan slechts één omega-eenheid tegelijk worden ingezet via de robotfabriek.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE