Categories

Empires & Allies – Hvordan administrerer jeg varsler på Android?

Du administrere varslinger på Android-enheter (nettbrett eller telefoner) ved å følge fremgangsmåten under:

  • Gå til Innstillinger
  • Gå til Apper eller App-administrering
  • Trykk på appen du vil administrere
  • Aktiver/deaktiver feltet Vis varsler

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE