Categories

Empires & Allies – Hvordan bytter jeg mellom en MK1 Omega- og MK2 Omega-enhet?

Gå til Robotfabrikken og klikk på Gator MK2-ikonet nederst for å se statistikksiden for Gator. Til venstre ser du to knapper som heter «I» og «II». Trykk på disse knappene for å veksle mellom MK1- og MK2-versjoner av Gator, og trykk deretter på Utplasser når du har valgt ønsket versjon.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE