Categories

Empires & Allies – Hvordan angriper jeg motstandere i mesterarenaen?

Alle spillere kan angripe motstandere på poengtavlen kan to ganger. Motstandernes tagg viser hvor mange angrep de har igjen. Når du skal angripe en motstander, trykker du på speideren, og deretter angrep mens basen til spilleren blir rekognosert.Merk: Når du har valgt å angripe en motstander, teller det som en angrepsmulighet overfor vedkommende, uavhengig om du har utplassert tropper under angrepet.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE