Categories

Empires & Allies – Hva er en anbefalt motstander? Hva slags fordel får jeg ved å angripe en anbefalt motstander?

En anbefalt motstander er en fiende med forsvar på lavere nivå enn andre, og som vil være enklere for deg å nedkjempe. Når du nedkjemper en anbefalt motstander, får du flere ressurser enn for en normal motstander.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE