Categories

Empires & Allies – Hvilke flagg er tilgjengelige?

Du kan velge følgende kategorier med flagg:a. Nasjonalflagg – USA, Storbritannia, Japan, Tyskland, Australia, Canada, Frankrike, Sør-Korea, De forente arabiske emirater, Spania, Italia, Tyrkia, Belgia, Indonesia, Brasil, Malaysia, Vietnam, Russland, Myanmar, India, Polen, Danmark, Argentina, Pakistan, Østerrike , Romania, Bulgaria, Aserbajdsjan, Filippinene, Nederland, Norge, Sverige, Ukraina, Egypt, Thailandb. Én jord (fred)c. Krigsblod (krig)Både én jord og krigsblod er eksklusive flagg. Når hedersflagget er kjøpt, kan du endre flagget flere ganger.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE