Categories

Empires & Allies – Hva er evnene til Falcon MK2?

Falcon MK2 har 3 nye evner over den originale MK1.Lamslåskade-multiplikator Denne evnen er tilgjengelig fra starten av. Fiender lamslått av Falcon MK2 tar ekstra skade fra alle enheter og defensive bygg. Lamslåskade-multiplikatoren øker etter hvert som Falcon går opp i nivå. Superhelbredelse • Falcons MK2 sin superevne «BULWARK», som låses opp på nivå 5, helbreder enheter og bygg innen rekkevidde i tillegg til å gi dem et skjold. Helbredelsen er kontinuerlig. Mengden helse mottatt avhenger av antall helbredende spor fylt når superevnen brukes. • De helbredende sporene har en sjanse til å fylles når Falcon MK2 bruker sitt primærvåpen: granatkasteren som lamslår. Som standard er ett spor alltid fylt. Hvert spor fylt gir økt helbredelse til enheter og bygg innen superevnens rekkevidde. Så på nivå 10 vil enheter helbredes:> 1 spor – 12 % helse regenerert – Alltid tilgjengelig> 2 spor – 15 % helse regenerert> 3 spor – 18 % helse regenerert • Falcon MK II vil også få tilbake helse. Fylte spor brukes når superevnen aktiveres. Du kan øke helbredelsen ved å øke nivået på Falcon MK2.Ekstra kommandopoeng• Låses opp på nivå 8, få flere kommandopoeng ved å ødelegge defensive bygg. Et defensivt bygg kan maksimalt gi 50 % flere kommandopoeng. Du kan kun motta denne økningen når Falcon MK2 enten er utplassert eller i live under angrep på en base. Når Falcon MK2 dør, vil ikke lenger økningen være aktiv.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE