Categories

Empires & Allies – Vil denne økningen reparere Omega-enheten min etter at jeg angriper en fiendes base?

Nei, denne økningen reparerer kun Omega-enheten din når den har forsvart basen din. Du må bruke automatisk reparasjon ved angrep-økningen for å reparere Omega-enheten din etter at den har angrepet en fiendens base.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE