Categories

Empires & Allies – Kan jeg få Omega-enheten til å gå opp i nivå, uten å oppgradere HK?

Ja, det er 2 booster tilgjengelig for FALCON.AUTOREPARASJON – Omega-enheten repareres/gjenopplives i 15 minutter når aktivert.DOBBEL XP – Omega-enheten får 2X XP i de to neste kampene.Klikk på ikonet i robotfabrikken for å finne boostene som er tilgjengelige for Omega-enheten.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE