Categories

Empires & Allies – Hvorfor får jeg ikke låst opp kolossen selv om HK er på nivå 8?

For å låse opp din egen Omega-enhet må du overholde følgende krav:

  • HK på nivå 8
  • Robotfabrikk
  • 200 kybernetiske kjerner

For mer informasjon om disse, sjekk:

Robotfabrikken: https://zyngasupport.helpshift.com/a/empires-and-allies/?s=omega-unit-colossus&f=what-is-robotics-bay-how-does-it-help-me-in-the-game&l=en

Kybernetiske kjerner: https://zyngasupport.helpshift.com/a/empires-and-allies/?s=omega-unit-colossus&f=what-are-cybernetic-cores-how-do-i-get-them&l=en

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE