Categories

Empires & Allies – Kolossen min har blitt ødelagt. Hvordan vekker jeg den til liv igjen?

Du kan vekke en koloss til liv igjen i robotfabrikken. Klikk på Gjenoppliv for å gjøre kolossen klar for kamp igjen. Du trenger drivstoff og stål for å bringe kolossen tilbake til liv igjen. Det å gjenopplive en Omega-enhet krever flere ressurser enn å reparere den. Du bør derfor reparere helten ofte.

Obs! Hvis du har Autoreparasjon-økningen aktiv, trenger du ikke bruke ressurser på å gjenopplive/reparere kolossen.


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE