Categories

Empires & Allies – Vil basen min fortsatt dukke opp som et mål for andre spillere hvis jeg bruker et en baseskjold-kraftreserve?

Ja, andre spilleren kan fortsatt speide på basen din. Hvis en spiller angriper basen din, mister du ikke noen ressurser. De utplasserte enhetene og bygningene dine vil ikke ta skade når baseskjold-kraftreserven er aktiv.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE