Categories

Empires & Allies – Ekstra ingeniør – vanlige spørsmål

Sp.: Hva er den ekstra ingeniøren? 

Sv.: Den ekstra ingeniøren er en midlertidig ingeniør som du kan rekruttere ved siden av ingeniøren(e) du allerede har i spillet. Ved å rekruttere en ekstra ingeniør kan du oppgradere og bygge flere bygninger, noe som igjen gjør det lettere å få raskere fremdrift i spillet.

Sp.: Hvordan rekrutterer jeg en ekstra ingeniør?

Sv.: Du kan rekruttere en ekstra ingeniør ved å bruke ingeniørikonet på basen din. Du kan også rekruttere en ekstra ingeniør fra
Bygg-menyen.

 

Sp.: Er den ekstra ingeniøren tilgjengelig hele tiden?

Sv.: Den ekstra ingeniøren er tilgjengelig i bare en BEGRENSET PERIODE mens Ekstra ingeniør-hendelsen pågår. Ekstra ingeniør-hendelsen varer i 8 dager.

Sp.:  Hvor lenge varer den ekstra ingeniøren? Finnes det en grense for hvor mange ekstra ingeniører jeg kan ha samtidig? 

Sp.: Når den ekstra ingeniøren er rekruttert, er den tilgjengelig i 48 timer. Du kan bare ha ÉN ekstra ingeniør i 8 dager. 

 

På ingeniørikonet i spillet ser du hvor lang tid den ekstra ingeniøren har igjen. 

Sp.: Hvilket HK-nivå må jeg minst ha for å kunne rekruttere en ekstra ingeniør? 

Sv.: Du må ha HK-nivå 4 eller høyere for å rekruttere en ekstra ingeniør. 

Sp.: Hva skjer hvis jeg kjøper en ekstra ingeniør det siste minuttet av den 8 dager lange Ekstra ingeniør-hendelsen? 

Sv.: Slapp av! Vi har tenkt på det. Du kan likevel bruke den ekstra ingeniøren i 48 timer. 

Sp.: Jeg har foreløpig bare 1 ingeniør. Kan jeg rekruttere den ekstra ingeniøren uten å være nødt til å kjøpe ingeniør nummer 2?

Sv.: Ja, du kan rekruttere den ekstra ingeniøren uten å være nødt til å kjøpe ingeniør nummer 2. 

 

Sp.: Den ekstra ingeniøren min har utløpt. Kan jeg rekruttere en ny ingeniør?

Sv.: Nei, du kan bare ha én ingeniør i løpet av den 8 dager lange perioden. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE