Categories

King of Avalon – 港澳臺和海外玩傢如何進行實名認證?

目前实名认证系统仅支持中华人民共和国居民身份证,若您持有的是非中华人民共和国居民身份证的其他证件,请联系客服进行协助。

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for King of Avalon