Categories

King of Avalon – Tỷ lệ Rơi đồ King of Avalon

Lối chơi dựa trên xác suất là một quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi quá trình ngẫu nhiên là một tính toán độc lập và không tích lũy xác suất chiến thắng. Giá trị xác suất không đảm bảo 100% rằng bạn có thể nhận được các vật phẩm phần thưởng sau một số lần thử nhất định.

VI.png

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for King of Avalon