Categories

FarmVille 3 – Hoe worden coöpbeloningen verdeeld?

Alle spelers die lid zijn van de coöp bij aanvang van het coöpevenement en ook maar één punt bijdragen, komen in aanmerking voor een gelijk deel van de beloningen zodra de coöp het evenement met succes voltooid heeft.Bijvoorbeeld: als je 1 punt bijdraagt, krijg je dezelfde beloningen als een lid dat 1000 punten bijdraagt.Als een speler de coöp verlaat terwijl het evenement nog actief is, blijft de bijdrage van die speler meetellen voor de uiteindelijke score van de coöp. Als je lid wordt van een andere coöp, dan kun je niet deelnemen aan het huidige actieve evenement.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE